Klinicky prokazatelně pomáhá snížit potřebu
exogenního inzulínu u koček s diabetem.

Key benefit image