Přiměřený obsah bílkovin

Key benefit image
Key benefit summary

Pomáhá snižovat dostupnost substrátu
pro bakterie produkující ureázu.