LMQ Landing Page

Synbiotic

Fortiflora® PLUS kombinuje probiotikum SF68*
s prebiotikem v podobě psyllia. Cílem je poskytnout synbiotický účinek pro podporu udržení zdravého střevního mikrobiomu a dlouhodobé zdraví zvířat. 
 

Stejný garantovaný obsah probiotického kmene SF68* jako v probiotiku FortiFlora®
SF68* pomáhá podporovat zdraví střev a podporuje odolný imunitní systém
Obohaceno
o psyllium, rostlinnou prebiotickou vlákninu, pro výživu zdravého mikrobiomu
Psyllium podporuje růst specifických bakterií včetně druhů Lactobacillus a Bifidobacterium

Společné působení prebiotika a probiotika

Psyllium má velkou kapacitu vázat vodu, což pomáhá normalizovat pasáž stolice¹ a je selektivně fermentováno prospěšnými bakteriemi ve střevě, tím podporuje jejich růst²
Výsledkem fermentace je produkce mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFAs)¹⋅² - zdroje energie pro kolonocyty³ - snižuje také  intraluminální pH, a tím brání kolonizaci nebezpečnými bakteriemi³
LMQ Gut-2
SF68* stimuluje střevní imunitní buňky a systémovou imunitní odpověď, vytváří také mechanickou bariéru proti kolonizaci střeva nebezpečnými bakteriemi⁴

*Enterococcus faecium NCIMB 10415 (4b1705) – SF68. 
1. Jalanka J, Major G, Murray K, et al. 2019. The effect of Psyllium husk on intestinal microbiota in constipated patients and healthy controls. Int J Mol Sci. 20:433.
2. Lieb MS. 2000. Treatment of Chronic Idiopathic Large-Bowel Diarrhea in Dogs with a Highly Digestible Diet and Soluble Fiber: A Retrospective Review of 37 Cases. J Vet Intern Med; 14(1):27-32.
3. Redfern, A., Suchodolski, J., and Jergens, A. 2017. Role of the gastrointestinal microbiota in small animal health and disease. Veterinary Record. 10.1136/vr.103826
4. Bybee SN, Scorza AV, Lappin MR. 2011. Effect of the probiotic Enterococcus faecium SF68 on presence of diarrhoea in cats and dogs housed in an animal shelter. J Vet Intern Med. 25:856–8602.

Chcete ovlivnit mikrobiom?

Zde se od odborníků dozvíte více o významném vlivu střevního mikrobiomu na zdraví vířat

YouTube Video Carousel
E-learning

Vliv výživy na gastrointestinální mikrobiom

Článek

Střevní mikrobiom psa obsahuje přes milion genů, které jsou podobné lidským, a mění se se stravou

Fórum o mikrobiomu

Zjistěte, jak zásadní úlohu hraje mikrobiom ve zdraví zvířat

Doporučte FortiFlora® PLUS pro:

Podporu
zdravého střevního mikrobiomu
Udržení
dlouhodobého
zdraví
Podporu
přirozené
obranyschopnosti
Zlepšení kvality
výkalů a snadnější
vyprazdňování