NF Renal

Management chronické renální insuficience (CRI) může být stresující a náročný, především proto, že její příznaky se projeví až ve velmi pokročilé fázi onemocnění.

Následující 3 jednoduché kroky vás provedou profesionální pomocí majitelům při poskytování dlouhodobé nutriční podpory pro zdraví ledvin jejich koček:

PRAVIDELNÉ
KONTROLY

Pravidelné roční zdravotní prohlídky u kočičích pacientů starších 7 let, jsou klíčové pro odhalení subklinických případů chronické ledvinové nedostatečnosti.

ČASNÉ
ODHALENÍ ONEMOCNĚNÍ

Časná diagnostika CRI umožňuje přesné zařazení onemocnění podle stupnice ustanovené společností International Renal Interest Society (IRIS)1a zahájení okamžitých opatření pro podporu ledvin.

PODPORA POMOCÍ
SPECIÁLNÍ VÝŽIVY

Renální diety přináší lepší klinické výsledky, zlepšují kvalitu života a mohou u koček prodloužit délku života při porovnání s podáváním udržovacího krmiva2.

  1. International Renal Interest Society. IRIS staging of CKD (modified 2019). Available at: http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf
  2. ISFM Consensus guidelines on the diagnosis and management of Feline Chronic Kidney Disease. 2016. Journal of Feline Medicine and Surgery. 18, 219–239.

Představujeme PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal Function™

PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal Function™ , nový sortiment kompletních krmiv pro dospělé kočky se dvěma odlišnými recepturami, pro časná stádia onemocnění a pro pokročilá stádia onemocnění. Dostupné ve formě granulovaného i vlhkého krmiva.

Vytvořené s vynikající chutností a s obsahem specifických živin pro splnění nutričních nároků koček v jakémkoliv stádiu onemocnění ledvin.

Zjistěte více o specifikaci renálních diet NF Renal Function™ Early Care a Advanced Care:

raná péče

Doporučeno pro:

podporu časných stádií (IRIS stádia 1 a 2)1 chronické ledvinové nedostatečnosti

pokročilá péče

Doporučeno pro:

podporu pokročilých stádií (IRIS stádia 3 a 4)1 chronické ledvinové nedostatečnosti

*Na základě doporučení od veterináře mohou být kočky převedeny ze současné receptury NF Renal Function™ na NF Advanced Care™.
1. International Renal Interest Society. IRIS staging of CKD (modified 2019). Available at: http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf

Udržení odpovídající hydratace je jedním z klíčových cílů terapeutické péče o kočky s chronickou ledvinovou nedostatečností.

PRO PLAN® Hydra Care™ je nutriční doplněk, který lze podávat současně s dietami PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal Function™  pro zlepšení celkového denního příjmu vody, snížení specifické hmotnosti a osmolality moči.

Zjistěte více: