Vysoký energetický obsah

Key benefit image
Vysoký energetický obsah
Key benefit summary

Dodává energii pro zotavení
(60 % energie z tuku, 36 % energie
z bílkovin).