Vynikající chutnost

Key benefit image
Vynikající chutnost
Key benefit summary

Podporuje příjem diety
pacientem a je prevencí malnutrice.