Kognitivní funkce

Key benefit image
Kognitivní funkce
Key benefit summary

Receptura speciálně vytvořená pro podporu
kognitivních funkcí u starších psů.
Viditelné výsledky za 30 dnů.