CDS Stupnice CZ

Následující dotazník je vytvořený pro posouzení změn v mentální aktivitě a v chování vašeho psa v důsledku stárnutí. Hodnoťte prosím pouze změny, které jste zaznamenali v posledních 6 měsících.

Cíleně civí na neviditelnou věc

Zapomíná cestu zpět domů

Strnule uvízne za předměty nebo nábytkem

Čeká u špatné strany dveří

Nereaguje na určité podněty, na které vždy reagoval (např. domovní zvonek)

Nedává najevo potřebu venčení

Dog

Chodí v průběhu noci (bez zjevného důvodu), což dříve nebylo zvykem

Vokalizuje (štěká, kňučí) v průběhu noci (bez zjevného důvodu), což dříve nebylo zvykem

Dog

Nepoznává členy rodiny/známé lidi

Nepoznává další zvířata z rodiny

Projevuje více strachu nebo agresivity vůči lidem/psům, což dříve nebylo zvykem

Dog

Močí nebo kálí na nových (nevhodných) místech, což dříve nebylo zvykem

Obtížně zvládá naučené povely

Dog

Je méně aktivní nebo hravý v porovnání s minulostí

Projevuje se u něj stereotypní chování (chytání vlastního ocasu, lovení neviditelných much, atd.)

Bezcílně chodí

Dog

Má intenzivnější příznaky úzkosti při odloučení od majitele (hlavními příznaky jsou třes, chvění, nadměrné slinění, neklid/vzrušení, kňučení, nechutenství)

Dog

DIETNÍ DOPORUČENÍ*

Po vyplnění dotazníku vám veterinář pomůže interpretovat výsledky a zahájit u vašeho psa v případě potřeby nezbytná opatření.

INTERPRETACE VÝSLEDKU:

slider

0 - 7
Normální stárnutí

8 - 40
Mírné zhoršení kognitivní funkce

41 - 69
Závažné zhoršení kognitivní funkce

Product

ProPlan Neurocare

Product

PURINA® PRO PLAN® - ACTI-PROTECT™ Adult 7+

© 2018 Societé des Produits Nestlé S.A.
*Modifikováno podle Landsberg G, Mad’ari A, Zika N 2017. Canine and Feline Dementia. Molecular basis, diagnostic and therapy.
Springer International Publishing, Switzerland. Le Brech, S. et al. 2022. Evaluation of Two Practical Tools to Assess Cognitive Impairment in Aged Dogs. Animals, 12(24), 3538

1CAWEC je organizace sdružující diplomanty z European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine. Je součástí skupiny pro welfare zvířat na veterinární fakultě Universitat Autonoma de Barcelona (UAB).